Öka försäljningen med

annonser på sociala medier

 

 

Över 70 procent av Sveriges befolkning använder sig av Facebook. Siffran visar tydligt det stora värdet för företag att synas på sociala medier. Trots det är det många företag som ännu inte har upptäckt värdet med att annonsera på sociala medier. Till skillnad från tryckta annonser får ni med hjälp av digitala annonser fantastiska mätningsmöjligheter. Ni kan se hur många som ser er annons, vilka som klickar, vilka som engagerar sig och ni kan bemöta engagemanget i realtid.

 

Nedan listar CHECK! Kommunikationsbyrå fyra viktiga punkter att fundera över när man ska utforma sin strategi för annonsering på sociala medier. Vad ska man tänka på och varför är det viktigt?

 

→ Målgrupp


Vem är det ni vill nå och var befinner sig er målgrupp? Målgruppen kan baseras på demografi, beteenden och kontaktinformation. Att hålla sig till rätt kanaler är betydande för såväl engagemang som kostnad. Kanaler som till exempel Facebook har bra verktyg för att ni ska kunna nå er målgrupp och rikta annonsen rätt. En rekommendation från CHECK! är att rikta er till en tydlig och smal målgrupp för att motverka en negativ effekt.

 

Har ni en tydlig målgrupp kan look-a-like-målgrupper skapas. Look-a-like är personer som matchar egenskaperna av den målgrupp ni redan har och kan därmed vara en potentiell kund.

 

→ Innehåll

 

Det som visas i de sociala kanalernas flöde är baserat på algoritmer. Kanalerna är utformade till användarnas fördel, för att de ska se ett värde i att stanna kvar på plattformen. Därför är engagemanget och målgruppsanpassningen viktig. Uteblivet engagemang innebär att annonsens räckvidd stryps och tvärtom, värdefullt innehåll leder till ökad räckvidd!

 

Skapa känslor, igenkänning och värde för kunden! Genom att strategiskt skapa ert innehåll efter var i köpprocessen målgruppen befinner sig kan ni öka konverteringen. Lär känna kunden och öka medvetenheten av företaget genom en annons som presenterar er och era tjänster. Nästa annons riktas till de som visade intresse för första annonsen… Till slut har ni en så specifik och intresserad målgrupp att ni kan skicka ut en annons med budskapet “köp nu!”. På så sätt har ni skapat innehåll som användaren vill ha och som i sin tur leder till en ökad försäljning för företaget.

 

→ Mätning

 

I stort sett ALLT är mätbart inom annonsering på sociala medier! Statistik- och analyseringsverktyg gör att all data samlas och är lätt att utläsa.

 

Hur ska annonseringen bidra till att ni når era verksamhetsmål? Det är viktigt att sätta tydliga målsiffror, mätpunkter och nyckeltal för vad man som företag vill uppnå med annonseringen. Genom att skapa en pixel kan ni följa en användare från att den sett er annons till att de gör ett köp. Hur lång är tiden däremellan och vilka var det i slutändan som köpte er produkt?

 

→ Optimering

 

Annonser i sociala medier har mycket mer att erbjuda än tryckta annonser. Istället för att vänta in resultatet kan ni se det medan annonser pågår. Detta bidrar till att ni kan ändra och optimera annonsen under tidens gång. Lägg inte in alla pengar på samma gång, går annonsen dåligt behöver den ändras och går den bra kan man spendera mer pengar.

 

Lär känna er målgrupp bättre genom att testa! A/B testa genom att skapa annonser med olika färger, bilder eller ord. Se hur er målgrupp agerar och vad som funkar bäst. Ju mer ni vet om er målgrupp, desto mer kostnadseffektiva blir annonserna.

 

Idag är det större chans att ni hittar era kunder på sociala medier än någon annanstans. Vill ni synas som företag, vara konkurrenskraftiga och vara “top of mind” hos er målgrupp? Då är det dags att börja annonsera på sociala medier. Har ni ett bra budskap till rätt målgrupp kommer ni att kunna öka er försäljning på ett lönsamt sätt.

 

Skriven av CHECK! Kommunikationsbyrå AB
Våra uppdrag består i att synliggöra våra kunder digitalt, via sociala medier, e-postmarknadsföring och texter till webben. Allt ifrån copywriting, korrekturläsning till att skapa innehåll till kontinuerliga uppdateringar och kampanjer på sociala medier.

 

Vill du veta mer om hur du ökar din försäljning?
Här visar vi hur du ökar din e-handelsförsäljning!