Enklare e-handelssystem

är framtiden

 

Att starta och utveckla en webbshop är idag en relativt enkel historia jämfört med bara för några år sedan. Mycket tack vare nya smidigare plattformar. Men några steg återstår ännu på vägen till en hinderfri administrering. Med Drag & släpp, enklare landningssidor och förenklade möjligheter att göra ändringar skulle e-handeln ha mycket att vinna. Det menar Karl Kihlbom, vd och grundare av Vendre och Sixten Engström, flerårig e-handlare och “barnsligt förtjust i branschen”.

 

Skottsäkra glas


E-handelssystem inom B2B har på kort tid genomgått en lavinartad utveckling. Trots det återstår fortfarande några hinder att undanröja. Ett av dessa hinder handlar om att systemen ofta är låsta på ett sätt som gör företaget beroende av leverantören.

 

– Jag skulle vilja påstå att avståndet mellan de kreativa idéerna och produktion ofta är för lång i dagsläget, säger Sixten och ger ett exempel:

 

– Säg att marknadschefen vill ha en Black Friday-kampanj men produktionens reaktion blir ”Oj, det är om 3 veckor, vi hinner inte!” Hittills har man löst det genom att skapa en kampanjsida. Nackdelen med det är att det blir skottsäkra glas mellan kampanjsidan och den riktiga sidan.

 

Snabba ändringar

Den naturliga utvecklingen i branschen pekar mot förenklade system som är anpassade för snabba ändringar, menar Karl och Sixten. Ett system där företagets marknadsavdelning själva kan gå in i ett previewläge och jobba utan att behöva gå omvägen via en extern programmerare.

 

– Jag vet inte hur ofta jag har hört företag säga ”Ja, vi har sagt till dom att ändra, men…”
Det funkar inte längre. Företaget ska kunna göra det själva och utan onödiga väntetider, menar Karl och fortsätter:

 

– Som det är nu vågar företag inte genomföra tester eller förändringar, det blir för stort projekt när externa individer måste blandas in.

 

Ta bort hinder

 

En djupt inrotad uppfattning är att affärssystem är krångliga och tar lång tid att uppdatera. Men det är ingen hållbar inställning för e-handlare som vill ligga i framkant. Marknaden förväntar sig flexibilitet och snabbhet och det krävs att man som e-handlare efterfrågar sådana system. Inte minst för att driva på utvecklingen på leverantörssidan.

 

– För att skapa bra e-handel måste systemet vara bra. I en idealvärld ska e-handlaren själv kunna skapa, anpassa, analysera och justera sitt eget material, menar Sixten.

 

Snabba system sparar tid

 

När man är på väg att välja ett system med bra funktioner måste man ha i åtanke att det även ska implementeras i organisationen. Då är det avgörande att systemet är lätt att använda och lätt att lära sig. Och snabbt. Fem minuter extra på ett moment om du har ett team på fyrtio personer; det blir väldigt mycket tid och pengar i slutändan. Det är också viktigt att systemet är tydligt.

 

– Enkelt att köpa in är kanske inte samma sak som enkelt att använda, det är viktigt att komma ihåg, säger Sixten och fortsätter:

 

– Precis som att många jättebra funktioner blir helt värdelösa för att ingen kan eller orkar använda dem.

 

Offerera – leverera

 

En annan faktor att beakta när man letar ett bra e-handelssystem är att många offerter som ges inte alltid är helt tillförlitliga.

 

– Det handlar om att offerera vad det faktiskt kommer kosta. När vi på Vendre offererar är vi redo att leverera på en gång.

 

Det är viktigt att e-handelsystemet ska kunna implementeras omgående när man väl skrivit avtal. Det gäller även från inköparens sida – alla beslut som behöver tas för att projektet ska kunna starta ska vara fattade och inte dra ut på tiden.

 

Enkelhet vinner över komplexitet

 

– En viktig fråga att ställa sig i det här sammanhanget är också “Vad är okej kvalitet?”.

 

I e-handelsbranschen handlar det kanske inte alltid om högsta möjliga kvalitet utan snarare om snabbhet och smidighet. Ofta har kunden inte heller tid att läsa mer än ‘good enough’, menar Karl. Han menar att det handlar om en viktig avvägning, och får medhåll av Sixten. Det gäller att tänka på vad man kan förenkla. Det ska vara enkelt och med det följer också en viss återhållsamhet.

 

– Det får inte bli för mycket. För många val blir till slut ett hinder i sig och resulterar i att inget blir gjort av det skälet, säger Sixten.

 

Vendres nya bannerfunktion

 

Vendre genomförde nyligen en förenkling i ett av sina system som uppfyller deras egna kriterier på en bra förenkling. Den nya versionen kommer att lanseras under våren.

 

– Vi reflekterade på varför man måste man ha Photoshop i datorn för att kunna göra en banner. Det blir ett onödigt steg och kan fungera som hinder för att det blir gjort. När vi kom på det tog vi raskt fram en version med integrerad bannerfunktion och det ska bli spännande att få feedback på detta från våra kunder när vi nu lanserar systemet på marknaden, säger Karl.

 

Ju färre hinder, desto större momentum för konvertering menar Sixten och Karl.

 

– Gör vi det enkelt, kommer det att göras. Sänker man trösklarna så händer det saker, avslutar Sixten.

 

Dina korta actions:

 

  • Ta vara på återkoppling och kritik och utgå från det när du väljer ditt nya system. Hur kan du förbättra för kunden?

  • Välj ett system med bra grafisk återgivning där man lätt kan se hur det går för butiken. Vilka delar av sortimentet går uppåt och vilka går nedåt?

  • Finns det dashboard i systemet, där du kan välja nyckeltal? Det är viktigt att det tydligt syns om du de facto tjänade mer pengar under en kampanj, inte bara om du fick in fler order.