Kravspecifikation för e-handel

Kravspecifikation för din nästa e-handelsplattform


När man söker en ny plattform är det inte enkelt att få ner alla krav och önksemål som man bör tänka på. Därför har vi nu gjort det just enkelt.
 
 Tar 3 minuter
 
 Färdiga frågor
 
 Anpassad efter er
 
 Svaren direkt på mailen