API hos Vendre

 

Kommunicera med din e-handel hos Vendre genom vårt kraftfulla API

 

Headless Front

REST

Filer

Webhooks

Excel

Integration & API:er är en av Vendres viktigaste konkurrensfördelar. Data kan hämtas och lämnas i e-handeln från vilket annat system som helst. Karl Kihlbom, VD

 

Vad vill du bygga?

Med Vendre ges du frihet att bygga moduler och plugins utifrån era affärsbehov. Du kan integrera ert affärssystem, PIM eller Bonussystem genom färdiga rutiner eller API:er. Kontakta oss för en demo eller utvecklingsmiljö.